giełda-szukam-oferuję

Projekt regionalnego wsparcia gospodarczego

Historia:Suche-biete-boerse istnieje od 19 lat i jest wspierana przez regionalne agencje rozwoju gospodarczego Brandenburgii. Pomysłodawcami giełdy informacji o przedsiębiorstwach są powiaty Barnim i Uckermark. Od 2009 r. nastąpił dynamiczny rozwój giełdy, w którym jako aktywni partnerzy uczestniczyły 22 powiaty niemieckie i polskie a na stronach internetowych giełdy pojawiło się ponad 4000 ogłoszeń. Projekt opiera się na zaangażowaniu publicznych instytucji wspierających rozwój regionalnej gospodarki.  Zaangażowanie w promowanie regionalnej komunikacji między przedsiębiorstwami wiązało się zarówno z kosztami osobowymi, jak i materialnymi. W związku z tym z czasem wiele instytucji wspierających projekt wycofało się z niego.

Obecnie: W 2018 r. Suche-biete-boerse jest nadal bezpośrednio wspierana przez dwóch aktywnych redaktorów regionalnych i około 550 firm. W maju 2018 r. zarejestrowano łącznie około 1200 aktywnych zapisów przedsiębiorstw.

WITO Barnim GmbH odpowiada za zarządzanie systemem i wsparcie powiatu barnimskiego. Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V. zarządza wpisami z północno-wschodnich Niemiec poprzez Centra Usługowo-Doradcze w Greifswaldzie, Neubrandenburgu i Schwedt nad Odrą. Instytucje te, wspierane również przez powiaty, wykorzystują giełdę, jako narzędzie nawiązywania kontaktów.

Potencjał: Doświadczenia instytucji wpierania gospodarki w powiecie Barnim pokazują, że integracja i wykorzystanie giełdy w publicznych ofertach informacyjnych jest atrakcyjna i przynosi korzyści użytkownikom (przykłady: Eberswalde, Bernau). Z kolei szersze wykorzystanie w zakresie pozyskiwania wykwalifikowanych pracowników (wymiana staży) okazało się być utrudnione ze względu na inne konkurujące ze sobą oferty publiczne.

Po dokonaniu oceny wieloletnich doświadczeń można przypuszczać, że będzie ona miała pozytywny wpływ na gospodarkę. Giełda jest idealnym narzędziem promowania regionalnej komunikacji biznesowej. Agencje rozwoju gospodarczego mogą w szczególności korzystać z indywidualnych funkcji i dalej ją rozwijać. Odsetek firm redagujących na własna rękę swoje wpisy stale wzrasta i wynosi prawie 50%. Ten odsetek w dziedzinie marketingu turystycznego jest jeszcze większy.

Rozwój: W latach 2017/18 WITO Barnim GmbH dokonała koniecznego przeglądu technicznego podstawy programowej. Konwersja interfejsu użytkownika i edytora zostanie zakończona w połowie 2018 roku.